Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Cơ quan banh hành: Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai

Hình thức văn bản: Thông báo

Trích yếu: Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Ngày văn bản: 27/7/2022

Người ký: Võ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Xem văn bản tại đây