Tập huấn phổ biến, hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn, thủy sản.

Nhằm nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn cho hộ, cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn về các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản; hướng dẫn một số quy trình kỹ thuật trong chăn chăn nuôi và cách phòng trị một số bệnh thường gặp trên đàn vật nuôi; Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn, động thủy sản, nhằm hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi.

Ngày 26/4/2023 tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Ia Dom, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ia H’Drai đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ia Dom tổ chức tập huấn phổ biến, hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn, thủy sản cho gần 50 cán bộ và đại diện hộ chăn nuôi trên địa bàn xã.

Quang cảnh tại buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, cán bộ xã và đại diện hộ chăn nuôi được hướng dẫn, trang bị những kiến thức như quy định của pháp luật về lĩnh vực chăn nuôi thú y và hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học; Một số quy định của Luật thú y về công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản; Hướng dẫn một số biện pháp phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm động vật trên địa bàn; Một số bệnh nguy hiểm và biện pháp phòng chống trên đàn vật nuôi như Phòng chống bệnh lở mồm long móng trâu bò; Phòng chống bệnh Dịch tả Châu Phi; Phòng chống bệnh Viêm da nổi cục trâu bò;  Một số bệnh thường gặp trên cá nước ngọt và giải pháp phòng, trị bệnh; Một số quy trình kỹ thuật về chăn nuôi như Quy trình chăn nuôi bò thịt; Quy trình chăn nuôi lợn thịt; Kỹ thuật nuôi ghép cá nước ngọt truyền thống an toàn dịch bệnh.

Báo cáo viên phổ biến kiến thức tại buổi tập huấn

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong chăn nuôi thì việc áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học là việc là rất quan trọng và cần thiết. Thông qua buổi tập huấn này, giúp cán bộ xã và hộ chăn nuôi thêm lần nữa được nắm chắc kỹ thuật, nâng cao kiến thức về chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh kịp thời cho đàn vật nuôi, đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, bảo vệ môi trường chăn nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất chăn nuôi trong thời gian tới.