Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2023, UBND xã Ia Dom tổ chức lễ trao quyết định công nhận kết quả bầu cử chức danh trưởng thôn nhiệm kỳ 2023-2025.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hoài Nam–HUV, Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng các đồng chí lãnh đạo Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN xã, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể xã, Công an, Quân sự xã, Kiểm lâm địa bàn xã, lãnh đạo các trường học trên địa bàn, trạm y tế. Ngoài ra còn có các đồng chí Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, trưởng Ban công tác mặt trận các thôn cũng về tham dự buổi lễ trao quyết định.

Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ trao quyết định các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2023-2025. Báo cáo đã chỉ rõ tình hình triển khai và tổ chức thực hiện: từ việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; việc thành lập các tổ bầu cử, xác định và ấn định số lượng người ứng cử được bầu ở mỗi đơn vị đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và công tác hiệp thương, giới thiệu nhân sự ứng cử; cũng như chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công.

Theo các quyết định số 14/QĐ-UBND, số 15/QĐ-UBND,số 16/QĐ-UBND,số 17/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 Ủy ban nhân dân xã Ia Dom công nhận kết quả bầu cử chức danh trưởng thôn, nhiệm kỳ 2023-2025 ông Hà Văn Giám trúng cử trưởng thôn 1, ông Hoàng Văn Đài trúng cử trưởng thôn 2, ông Nguyễn Văn Tuấn trúng cử trưởng thôn 3 và ông Phạm Văn Hạnh trúng cử trưởng thôn Ia Muung.

Công nhận người trúng cử chức danh trưởng thôn nhiệm kỳ 2023-2025, cho thấy tính hiệu quả của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, tăng cường sự gắn kết giữa Đảng và nhân dân.

Lãnh đạo xã trao Quyết định công nhận trưởng thôn nhiệm kỳ 2023-2025

Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Nguyễn Hoài Nam – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã chúc mừng và đề cao vai trò của các Trưởng thôn. Việc định hướng của Đảng về nhiệm vụ của trưởng thôn cơ bản hết sức quan trọng trong nhiệm kỳ 2023 -2025 và những năm tiếp theo. Đồng chí tin tưởng rằng trưởng thôn các thôn sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó xây dựng xã Ia Dom giàu đẹp.

Đ/c Nguyễn Hoài Nam – HUV, Bí thư Đảng ủy phát biểu tại buổi lễ

Cũng trong buổi lễ này, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2023-2025 được thực hiện theo các quy định của pháp luật như: Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn số 34/2007/PLUBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nay là Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội về thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ – Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các điều 11, điều 14, điều 16, điều 22 và điều 26 của pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và đặc biệt là thực hiện theo công văn số 2325-CV/BTCTU ngày 29/8/2018 về việc thực hiện chủ trương bí thư kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các trưởng thôn trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời giao nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của các đồng chí Trưởng thôn trong nhiệm kỳ mới. Mong muốn các Trưởng thôn  nhiệm kỳ 2023 – 2025 sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, sự chủ động, sáng tạo trong công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đ/c Nguyễn Ngọc Quang – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phát biểu giao nhiệm vụ cho các trưởng thôn

Sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo xã phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ đồng chí Phạm Văn Hạnh trưởng thôn Ia Muung đại diện cho các đồng chí trưởng thôn mới trúng cử cảm ơn các đồng chí lãnh đạo xã đã quan tâm, giúp đỡ các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và sẽ cố gắng phát huy hết khả năng hoàn thành các nhiệm vụ được giao để không phụ sự tín nhiệm của nhân dân.

Đồng chí Phạm Văn Hạnh – trưởng thôn Ia Muung phát biểu cảm ơn tại buổi lễ

Có thể nói bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2023-2025 trên địa bàn xã Ia Dom đã thành công tốt đẹp; đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và là ngày hội của toàn dân, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.