Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” kết hợp hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 05/6 năm 2023

Sáng 05/6, tại điểm dân cư số 48, thôn 1, xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” kết hợp hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 05/6 và trồng rừng, cây phân tán trên địa bàn huyện năm 2023.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động

Dự buổi lễ có các đồng chí Trương Thị Linh, TUV, Bí thư Huyện ủy; A Khiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Võ Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo HĐND-UBND-UBMTTQVN, các tổ chức chính trị – xã hội huyện; các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc UBND huyện; lãnh đạo các Đồn biên phòng, các công ty doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn huyện; lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND xã Ia Dom; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; đoàn viên thanh niên và Nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Lễ phát động

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện đã phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới 05/6” và trồng rừng, cây phân tán năm 2023 trên địa bàn huyện Ia H’Drai.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, phòng, ban chuyên môn và các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng; tuyên truyền và thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 – 2025” tại Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới 05/6” hằng năm phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. Việc trồng cây, trồng rừng phải gắn liền với công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, “trồng cây nào sống và tốt cây đó”, bảo đảm hiệu quả thiết thực, lâu dài.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện thường xuyên tổ chức các đợt ra quân dọn, xử lý rác tại các điểm đen và ô nhiễm rác thải nhựa ở sông, hồ,… Đồng thời, phát hiện, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân và cộng đồng, doanh nghiệp có thành tích, sáng kiến tiêu biểu trong hoạt động bảo vệ môi trường; nhất là giải pháp, sáng kiến giảm rác thải nhựa.

Lãnh đạo huyện tặng hoa, giấy khen cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Duy Tân

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Duy Tân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xã hội hóa trồng rừng năm 2022.

Lãnh đạo huyện tham gia trồng cây xanh và thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản hưởng ứng Lễ phát động

Trong Lễ phát động năm nay, các địa phương trên địa bàn huyện sẽ triển khai trồng gần 46 nghìn cây xanh và thả hơn 15 nghìn con cá giống các loại nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và Nhân dân tham gia Lễ phát động

Thông qua Lễ phát động nhằm tuyên truyền, giáo dục, động viên các cấp, các ngành và Nhân dân tích cực tham gia trồng cây gây rừng; góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nguồn: Trang TTĐT huyện