Lễ phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023

Sáng 14/02, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Dom phối hợp với Ban Công an xã, Đồn Biên phòng Ia Dom tổ chức Lễ phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023.

Quang cảnh buổi Lễ

Tham dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo Công an huyện; Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN xã; Đồn Biên phòng Ia Dom; Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng thôn và Nhân dân tại Thôn 4, xã Ia Dom.

Phát động tại buổi Lễ, đồng chí Ngô Sỹ Tường, Chủ tịch UBMTTQVN xã kêu gọi các ban, ngành, đoàn thể xã phối hợp với MTTQVN xã tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; mọi người dân đều tham gia thực hiện tốt các phong trào tự quản, nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, phổ biến, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào.

Ký cam kết triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023

Tại buổi Lễ, đại diện Công an xã, Đồn Biên phòng Ia Dom đã tuyên truyền một số nội dung về Luật Phòng, chống ma túy, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ. Đại diện Nhân dân thôn 4 đã ký cam kết triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Tặng giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

Nhân dịp này, UBND xã khen thưởng cho 02 cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Nguồn: Trang thông tin điện tử huyện Ia H’Drai