Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15, khóa XVII (mở rộng)

Sáng 05/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia H’Drai tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 (mở rộng).

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí Trương Thị Linh, TUV, Bí thư Huyện ủy; A Khiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Võ Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Tham dự có đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII; Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy; Chủ tịch HĐND-UBND các xã.

Đồng chí Trương Thị Linh, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trương Thị Linh, TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, những nội dung sẽ thảo luận, thông qua và quyết định tại Hội nghị lần này là những vấn đề lớn, quan trọng. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để hoàn chỉnh các văn kiện trình Hội nghị. Trong đó, tập trung nghiên cứu, thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong triển khai các nhiệm vụ thời gian qua, từ đó thống nhất đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khả thi, phù hợp với thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thường trực Huyện ủy trao quyết định, tặng hoa chúc mừng cho các đồng chí

Hội nghị đã nghe công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Thạch Xuân Hào, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia H’Drai và đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia H’Drai khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận và cho ý kiến đối với các Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về: Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia H’Drai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ; Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII thực hiện Chương trình số 59-CTr/TU, ngày 15-9-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã  hội  chủ nghĩa  Việt  Nam  trong  giai  đoạn  mới”; xây dựng Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VXII thực hiện Chương trình 60-CTr/TU, ngày 15-5-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; xây dựng Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Chương trình số 55-CTr/TU, ngày 25-4-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Theo kế hoạch, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII (mở rộng) sẽ được tổ chức trong 01 ngày.

Nguồn trang: Trang thông tin điện tử huyện Ia H’drai