Ia H’Drai: Đánh giá, phân hạng 06 sản phẩm OCOP năm 2023

Sáng 26/12, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Ia H’Drai tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023. Đồng chí Bùi Văn Nhàng, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Các sản phẩm từ nhung hươu tham gia đánh giá, phân hạng

Sản phẩm được Hội đồng cấp huyện đánh giá, phân hạng lần này là 06 sản phẩm từ nhung hươu của Hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Tiến, gồm: rượu sâm nhung, nhung hươu tươi, nhung hươu khô, rượu nhung hươu, nhung hươu ngâm mật ong và bột nhung hươu.

Qua đánh giá, 06 sản phẩm đạt từ 71-73 điểm theo Bộ tiêu chí Quốc gia. Đây là cơ sở để đưa sản phẩm ra Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đánh giá, phân hạng sản phẩm trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị

Đến nay, huyện Ia H’Drai có 06 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 03 sao cấp tỉnh; UBND huyện đang hỗ trợ 02 hợp tác xã để phát triển 10 ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2023, gồm 06 ý tưởng sản phẩm từ nhung hươu và 04 ý tưởng sản phẩm từ chim yến, dự kiến cuối năm 2023, huyện có 16 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đã tạo động lực mới trong phát triển sản phẩm hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng nông sản của địa phương.

Nguồn: Trang thông tin điện tử huyện Ia H’Drai