Ia Dom: Tổ chức Hội nghị lần thứ 2, khóa III để sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2024.

Ngày 11/6/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Dom tổ chức Hội nghị lần thứ 2, khóa III để sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2024. Đến dự Hội nghị có đồng chí: Vi Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.

(Quang cảnh Hội nghị)

Trong sáu tháng đầu năm 2024, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới và hiệu quả thiết thực, nổi bật là việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  Cuộc vận động  “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”. việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội hỗ trợ hộ nghèo làm nhà đại đoàn kết đã góp phần động viên nhân dân ổn định cuộc sống; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc được đổi mới và nâng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đặc biệt Mặt trận Tổ quốc xã đã tổ chức thành công hội nghị Ban công tác mặt trận khu dân cư, nhiệm kỳ 2024 – 2027. Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã khóa III, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những giải pháp để thực hiện chương trình công tác của Mặt trận trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy xã đánh giá cao hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được tăng cường và phát huy, qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của xã. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã đề nghị, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình phát trình phát triển kinh tế – xã hội của xã. Không ngừng củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Hội nghị cũng đã tham gia góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa III, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức ký quy chế phối hợp công tác với Ủy ban nhân dân xã và Công an xã.

Tin, ảnh: Trang thông tin điện tử xã Ia Dom