Ia Dom: Hội thi truyền thông về thực hiện “Bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em” năm 2024

Nhằm thực hiện hiệu quả Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, sáng 14/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Dom tổ chức Hội thi truyền thông về thực hiện “Bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em” năm 2024.

Ban Tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội thi

Tham gia Hội thi có 4 đội đến từ 4 thôn trên địa bàn xã; mỗi đội có 7-10 người là thành viên các Tổ truyền thông cộng đồng tại các thôn. Các đội trải qua 3 phần thi, gồm: Phần thi chào hỏi giới thiệu đội thi bằng hình thức thơ, ca, hò, vè, tiểu phẩm; phần thi trắc nghiệm với 10 câu hỏi về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”…; phần thi thuyết trình mỗi đội thi lựa chọn và trình bày 01 chủ đề liên quan đến bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, những vấn đề cấp thiết liên quan đến phụ nữ và trẻ em, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Các đội thể hiện phần thi chào hỏi

Các đội thể hiện phần thi trắc nghiệm

Các đội thể hiện phần thi thuyết trình

Qua Hội thi nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến giới, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng DTTS và miền núi, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”. Đồng thời là dịp để các Tổ truyền thông cộng đồng nâng cao kỹ năng, đổi mới cách thức tuyên truyền; tạo cơ hội cho các Tổ truyền thông cộng đồng được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động truyền thông tại cơ sở.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội Thôn 4; giải Nhì và giải Ba lần lượt thuộc về đội Thôn 2 và Thôn Ia Muung; đội Thôn 1 đạt giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao thêm 03 giải phụ cho các đội có thi có thành tích cao.

Nguồn: Trang thông tin điện tử huyện Ia H’Drai