Ia Dom: Bàn giao bò cái sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo

Sáng 12/9, UBND xã Ia Dom tổ chức bàn giao 23 con bò cái sinh sản của Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

23 hộ gia đình được nhận bò là các hộ nghèo, cận nghèo có khả năng và điều kiện phát triển chăn nuôi, đã được các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương khảo sát, lựa chọn. Trước khi nhận bàn giao bò, các hộ đã được tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh và cách làm chuồng trại.

Tham gia Dự án, mỗi hộ được hỗ trợ 01 con bò cái, mỗi con có trọng lượng từ 180-220kg, với giá trị hơn 24 triệu đồng/con, thời gian thực hiện 36 tháng.

Việc hỗ trợ bò giống cho các hộ nghèo là việc làm hết sức thiết thực và ý nghĩa, giúp các hộ gia đình nghèo có thêm điều kiện sinh kế để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và sớm thoát nghèo bền vững.

NGUỒN: TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H’DRAI