Hội nghị triển khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024

Sáng ngày 23/11, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2024. Đồng chí Võ Anh Tuấn, Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban CHQS huyện, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị huyện; lãnh đạo Công an huyện, Hạt kiểm lâm; các Đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện và UBND các xã.

Trong năm 2023, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành lực lượng vũ trang, đạt được nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Kinh tế không ngừng phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện

Lực lượng vũ trang đã quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các Nghị quyết của Đảng uỷ Quân sự tỉnh. Thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng chính trị và khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng như thực hiện các Nghị quyết về “Công tác quốc phòng ở bộ, ngành, trung ương, địa phương”; “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”…Đồng thời, tổ chức sơ kết và tổng kết các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác quốc phòng, quân sư đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Các đại biểu dự hội nghị.

Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã và lực lượng vũ trang huyện thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, củng cố các tiềm lực trong khu vực phòng thủ huyện; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nắm chắt tình hình địa bàn, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ; thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ biên giới, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang huyện duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương; thường xuyên rà soát, điều chỉnh bổ sung hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Kiểm tra xác định các dự án, công trình phát triển kinh tế, xã hội liên quan đến quốc phòng, an ninh của địa phương; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác tập huấn, huấn luyện, diễn tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các đối tượng; chỉ đạo luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức diễn tập đúng kế hạoch, bảo đảm chất lượng.

Bên cạnh đó, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Công tác đăng ký, quản lý, sắp xếp, huấn luyện quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, chất lượng ngày càng được nâng lên. Công tác tuyển sinh quân sự đạt nhiều kết quả khả quan. Công tác dân quân tự vệ luôn được quan tâm xây dựng, điều chỉnh kịp thời đúng quy định. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Triển khai sâu rộng, lan toả phong trào thi đua yêu nước trong toàn huyện gắn với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội với củng cố, hoàn thiện hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh góp phần giữ vững ổn định ian ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, ngoại giao Nhân dân đảm bảo an ninh khu vực biên giới…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khó khăn trong triển khai công tác quốc phòng, quân sự tại địa phương năm 2023, đồng thời đề xuất nhiều biện pháp tích cực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Võ Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Võ Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn và các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt những nội dung theo kế hoạch . Trong thời gian tới, các lực lượng tiếp tục tập trung triển khai kiểm tra, phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không được phép lưu hành trên địa bàn. Làm tốt công tác phối hợp kiểm soát chặt chẽ buôn bán hàng cấm qua biên giới. Tổ chức xây dựng lực lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 theo đúng luật định.

NGUỒN: TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H’DRAI