Hội nghị triển khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024

Sáng ngày 08/12/2023, tại Hội trường Ủy ban nhân xã Ia Dom tổ chức Hội nghị triển khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024. Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và đồng chí A Then – Chỉ huy trưởng Ban chi huy quân sự xã.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị gồm có đồng chí: Trần Văn Toàn – Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện; lãnh đạo HĐND, Ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội xã; lực lượng dân quân thường trực, dân quân cơ động xã.

Đồng chí A Then – Chỉ huy trưởng Ban chi huy quân sự xã lên quán triệt nội dung hội nghị

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành lực lượng vũ trang tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị và các văn bản quy phạm pháp luật của các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc; xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; chất lượng tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang xã được nâng cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung nêu những khó khăn và chia sẻ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Trần Văn Toàn – Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Trần Văn Toàn – Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện chúc mừng những kết quả xã Ia Dom đạt được năm 2023. Để triển khai thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, đồng chí đề nghị cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang xã tiếp tục quán triệt thực hiện tốt chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác QPĐP, nhất là mục tiêu, quan điểm về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp phát triển KT-XH với củng cố QP-AN.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phát biểu kết luận

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Toàn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024, đề nghị cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang xã cần chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, thực hiện tốt chức năng tham mưu; có biện pháp xử lý phù hợp, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.  Quán triệt sâu sắc hơn nữa việc thực hiện đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng nhằm giữ vững ANCT – TTATXH trên địa bàn.

Tin, ảnh: Trang thông tin điện tử xã Ia Dom.