Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 26/12/2022, Uỷ ban nhân dân xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Đinh Văn Trung – Giám đốc ngân hàng chính sách xã hội huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Phó bí thư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, thành viên ban đại diện HĐQT ngân hàng chính sách huyện, các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBMTTQ VN và các tổ chức chính trị – xã hội xã Ia Dom, cùng toàn thể các đồng chí trưởng thôn, các tổ vay vốn và tiết kiệm.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2022

Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp có hiệu quả của các tổ chức hội, đồng thời bằng những giải pháp đồng bộ và quyết liệt chất lượng tín dụng của địa phương đã được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Các hoạt động tín dụng đã bám sát được mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng ủy, HĐND xã, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã. Nguồn vốn cho vay đến 31/12/2022 đạt 47.397 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch được Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện phân bổ. Nguồn huy động tiết kiệm thông qua tổ TK&VV đạt 1.899 triệu đồng, tăng 150 triệu đồng, so với năm trước, đạt 100% kế hoạch huy động được giao; huy động tiết kiệm cá nhân, tổ chức đạt 1.540 triệu đồng, so với năm trước, đạt 142% kế hoạch huy động được giao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí đồng chí Đinh Văn Trung – Giám đốc ngân hàng chính sách xã hội huyện đề nghị các đoàn thể quan tâm tăng cường kiểm tra hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn, việc sử dụng vốn vay của các hộ đảm bảo đúng đúng đối tượng, đúng mục đích. Tập trung phối hợp với NHCS huyện đánh giá, thu hồi các khoản nợ quá hạn ở các năm trước, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Đồng chí Đinh Văn Trung – Giám đốc ngân hàng CSXH huyện phát biểu tại Hội nghị

Năm 2023, ngân hàng CSXH huyện tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, tập trung xử lý nợ đến hạn, nâng cao chất lượng tín dụng; tích cực huy động, khai thác nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay theo chỉ tiêu kế hoạch giao. Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng ủy, HĐND xã để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết của HĐND, Kế hoạch của UBND xã về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn giai đoạn (2021-2025).

Tại hội nghị, UBND xã khen thưởng cho 01 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách năm 2022. Trong năm 2023, đề nghị các đồng chí tiếp tục làm tốt các chương trình vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, góp phần nâng cao cuộc sống của người dân từng bước được cải thiện về vật chất, tinh thần, đem lại ổn định về kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

Một số hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị