Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2023

Chiều 11/01, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2023. Đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Ia H’Drai có đồng chí Trương Thị Linh, TUV, Bí thư Huyện ủy; A Khiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện; các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu huyện Ia H’Drai

Trong năm 2023, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; toàn tỉnh đã tổ chức hơn 3.000 Hội nghị trực tiếp, trực tuyến và kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc để nghiên cứu, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng cho gần 252.000 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân.

Kết nạp được 1.162 đảng viên mới, đạt 116% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh lên 31.807 đồng chí; có 693/756 thôn trưởng, tổ trưởng dân phố là đảng viên; 410/756 bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố. Về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đã ban hành và triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp ủy đảm bảo nội dung, chất lượng; ban hành quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo triển khai xác minh tài sản thu nhập theo quy định.

Về công tác dân vận, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên đạt trên 81%, đạt kế hoạch năm 2023; xây dựng và duy trì 696 mô hình, điển hình dân vận khéo; tổ chức “Ngày hội bánh chưng xanh” Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với chăm lo Tết cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí thực hiện trên 4,6 tỷ đồng. Kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và tổ chức các hội nghị về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, hội nghị định kỳ về công tác nội chính; tổ chức hơn 2.600 cuộc/1.749 lượt người tham gia tiếp dân, đối thoại với dân; giải quyết 543 vụ việc người dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, qua đó, xử lý, giải quyết 397 vụ việc thuộc thẩm quyền.

Tại huyện Ia H’Drai, năm 2023, Đảng bộ huyện đã mở 09 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, công tác nghiệp vụ chuyên môn năm 2023 cho 317 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân trên địa bàn; công tác phát triển đảng viên đảm bảo kế hoạch, kết nạp mới 57 đảng viên, đạt 114% kế hoạch, đến nay đảng bộ huyện có 717 đảng viên; 21/21 thôn có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy xã; 21/21 thôn trưởng là đảng viên, trong đó, 13/21 đồng chí là bí thư kiêm thôn trưởng, chiếm 61,9%; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; tích cực, chủ động trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận, triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” với 58 mô hình…

Đồng chí Trương Thị Linh, TUV, Bí thư Huyện ủy tham gia thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra giải pháp khắc phục đối với một số hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các huyện ủy, thành ủy thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của cấp ủy. Triển khai có hiệu quả Chương trình công tác toàn khóa của Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình công tác năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự và các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải tận tâm, tận tụy, dám nghĩ, dám làm vì nhiệm vụ chung; gương mẫu, đi đầu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Nghiên cứu kỹ và chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực cấp ủy; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Khẩn trương hoàn thành xây dựng vị trí việc làm theo quy định; tập trung kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, dư luận xã hội quan tâm.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn những cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Nguồn: Trang thông tin điện tử huyện Ia H’Drai