Hội nghị tổng kết công tác tín dụng chính sách năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

Chiều ngày 16/01/2024 Ủy ban nhân dân xã Ia Dom tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tín dụng chính sách năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Tham dự hội nghị có Đồng chí Đinh Văn Trung – Giám đốc NHCSXH huyện Ia H’Drai; chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Quang cảnh hội nghị

      Tham dự còn có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội xã, Công chức VHXH, các đồng chí thôn trưởng các thôn, các đồng chí là tổ trưởng tổ TK&VV trên địa bàn xã.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã quán triệt nội dung hội nghị

      Năm 2023, UBND xã đã bám sát Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, chủ động trong việc triển khai cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho các đối tượng thụ hưởng; thực hiện tốt các chỉ tiêu tín dụng đề ra. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền để mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết các chính sách tín dụng ưu đãi, các đối tượng thụ hưởng theo quy định; thường xuyên kiểm tra, giám sát cũng như nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm vốn tín dụng chính sách sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả sau khi được tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế hộ gia đình giảm nghèo bền vững.

Đến nay, xã đã và đang thực hiện quản lý 15 chương trình tín dụng với kết quả thực hiện đến 31/12/2023 như sau:

– Tổng doanh số cho vay 21.713 triệu đồng, Tổng doanh số thu nợ 14.449 triệu đồng.

– Kế quả thu lãi năm 2023  là 2.802 triệu đồng đạt 100%.

– Tổng dư nợ đến 31/12/2023 đạt 54.844 triệu đồng, với 1.284 lượt/hộ vay còn dư nợ, tăng so với năm 2022 là 8.625 triệu đồng.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp có hiệu quả của các tổ chức hội, đồng thời bằng những giải pháp đồng bộ và quyết liệt chất lượng tín dụng của địa phương đã được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Các hoạt động tín dụng đã bám sát được mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng ủy, HĐND xã góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã. Các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp; hoàn thành kế hoạch tín dụng được giao. Thực hiện tốt các giải pháp thu hồi nợ đối với hộ vay đi khỏi nơi cư trú; phối hợp, lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông và hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội nhằm mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng chí Đinh Văn Trung Giám đốc NHCSXH huyện, phát biểu tại hội nghị

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Trung Giám đốc NHCSXH huyện đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2023. Đồng thời, đề nghị UBND xã, thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, trong đó thực hiện tốt việc rà soát cho vay đảm bảo đúng đối tượng, thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay đúng mục đích. Phối hợp chặt chẽ với NHCS CSXH huyện, Hội đoàn thể nhận ủy thác, thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò, hiệu quả vốn tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị đã trao tặng 02 giấy khen cho tập thể và 05 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã Ia Dom. Tại Hội nghị Ngân hàng CSXH huyện đã trao tặng 02 xuất quà cho 02 hộ gia đình chính sách thôn Ia Muung xã Ia Dom với tổng giá trị 1 triệu đồng /1 xuất quà.

Tin, ảnh: Trang thông tin điện tử xã Ia Dom