Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023

Chiều 22/11, huyện Ia H’Drai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng (QLBV&PTR) và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Linh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện công tác QLBV&PTR huyện (gọi tắt là Ban Chỉ đạo); Võ Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo.

Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh; các đồng chí Phó Trưởng Ban chỉ đạo, thành viên Ban chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan; các Đồn Biên phòng, công ty, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện; UBND các xã.

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2023 Ban chỉ đạo, UBND huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm, UBND các xã, các đơn vị chủ rừng và các cơ quan chức năng nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng.

Công tác phối hợp giữa các lực lượng và công tác tuần tra, truy quét tại các khu vực trọng điểm được chú trọng, thực hiện thường xuyên, liên tục; UBND các xã và các đơn vị chủ rừng đã tăng cường tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng trên các lâm phần quản lý; các khu vực trọng điểm về vi phạm Luật lâm nghiệp cơ bản đã hạn chế; các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp cơ bản được kiểm soát, các vụ vi phạm đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Tình hình vi phạm so với cùng kỳ năm 2022 giảm 07 vụ (giảm 70%); khối lượng gỗ vi phạm giảm trên 88m3 (giảm 100%); trong năm 2022, 2023 không có vi phạm phá rừng xảy ra gây thiệt hại đến tài nguyên rừng, diện tích rừng; các vụ vi phạm được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được triển khai, thực hiện nghiêm túc; các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã đã quan tâm, tăng cường chỉ đạo trong công tác PCCCR. Công tác lãnh, chỉ đạo được tập trung thống nhất từ huyện đến xã; ý thức trách nhiệm và vai trò quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã được nâng cao; các chủ rừng đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả phương án PCCCR đã xây dựng. Trong mùa khô năm 2022-2023, trên địa bàn huyện không xảy ra cháy gây thiệt hại đến rừng.

Công tác triển khai trồng rừng được thực hiện quyết liệt, trồng rừng tập trung bằng nguồn xã hội hóa, thực hiện được 386,3 ha/364 ha, đạt 106,04 % so với chỉ tiêu giao; trồng được 45.391 cây/40.000 cây phân tán, đạt 113,4% so với chỉ tiêu giao…

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí đánh giá cao công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện thời gian qua; đồng thời, đồng chí lưu ý một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới như: kiểm tra, rà soát các tụ điểm có nguy cơ xâm hại đến rừng, nhất là những điểm có nguy cơ phá rừng, khai thác gỗ xảy ra để có phương án đấu tranh, ngăn chặn, giải quyết các tụ điểm này; kiên quyết thu hồi các diện tích rừng lấn chiếm mới và sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm; thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng; chỉ đạo Hạt Kiểm lâm tham mưu cho chính quyền các cấp thực hiện tốt chức quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo đúng quy định; chỉ đạo chặt chẽ công tác phối hợp giữa các lực lượng, cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo hiệu quả; bảo vệ và chăm sóc rừng trồng với phương châm “trồng cây nào sống cây đó” và “trồng diện tích nào thành rừng diện tích đó”; nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, các tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát huy tinh thần tố giác tội phạm, tích cực đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn.

Đồng chí Trương Thị Linh, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Linh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị các đồng chí lãnh đạo, thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục quan tâm, trách nhiệm để cùng đồng hành với tập thể Ban chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân về ý thức trách nhiệm và các quy định của pháp luật trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm sản; tâm huyết, trách nhiệm hơn nữa trong công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, giao rừng, khoán bảo vệ rừng; xây dựng kế hoạch, tổ chức phát quang, xử lý thực bì, lau lách, chủ động phòng chống cháy rừng; quyết tâm trồng rừng đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; tiếp tục chăm sóc, quản lý, bảo vệ diện tích rừng trồng đạt hiệu quả, chất lượng cao.

Lãnh đạo huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã khen thưởng cho 06 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2023.

NGUỒN: TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H’DRAI