Hội nghị Tổng kết công tác chuyển đổi số năm 2023

Chiều 30/11/2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chuyển đổi số năm 2023. Chủ trì hội nghị đồng chí: Nguyễn Ngọc Quang – Phó Bí thư đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân – Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã; đồng chí Nguyễn Quý Quân – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân – Phó Trưởng ban chuyển đổi số xã. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lãnh đạo Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số xã đại diện các Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn.

Tại hội nghị, thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số xã đã thảo luận và góp ý phương hướng, nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số năm 2024.

Quang cảnh hội nghị

Theo đó, trong năm 2023 Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số đã tập trung triển khai nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, hoạt động chính quyền số, hoạt động kinh tế số và xã hội số. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong việc triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã. Được sự quan tâm chỉ đạo hướng dẫn kịp thời của Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện, sự lãnh đạo chặt chẽ, quyết liệt của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân. Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch về chuyển đổi số trên địa bàn và đề ra các chỉ tiêu cụ thể cho từng nội dung, giai đoạn để tập trung thực hiện.

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Quang – Phó Bí thư đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân – Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã lên quán triệt nội dung hội nghị

Qua một năm triển khai và thực hiện nhiệm vụ, Sở thông tin truyền thông tỉnh thẩm định theo Bộ chỉ số đánh giá chyển đổi số của các cơ quan nhà nước cấp xã (lần 1), Ủy ban nhân dân xã Ia Dom được xếp hạng 5/132 xã, phường với số điểm 685,71/1000 điểm.

Bên cạnh những ưu điểm, công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã Ia Dom còn những tồn tại, hạn chế: Tiến độ triển khai các nội dung chuyển đổi số còn chậm so với kế hoạch; cán bộ, công chức xã chưa có nhiều thời gian trong việc áp dụng, tổ chức thực hiện chuyển đổi số. Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến thực hiện gửi hồ sơ, nhận kết quả trực tuyến còn thấp; việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính chưa cao. Tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại thông minh và sử dụng kết nối internet băng rộng cấp quang còn hạn chế.

Công chức Văn phòng – Thống kê xã lên thông qua báo cáo công tác chuyển đổi số năm 2023

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí: Nguyễn Ngọc Quang – Phó Bí thư đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân – Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã ghi nhận, biểu dương quyết tâm, nổ lực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trong thực hiện chuyển đổi số thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế. Triển khai hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng hiệu quả nhằm phát triển KT-XH.

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Quang – Phó Bí thư đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân – Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã khen thưởng tập thể có thành tích trong công tác chuyển đổi số năm 2023

Đồng chí Nguyễn Quý Quân – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân – Phó Trưởng ban chuyển đổi số xã khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác chuyển đổi số năm 2023

Tin, ảnh: Trang thông tin điện tử xã Ia Dom