Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị

Sáng ngày 22/3/2023, Đảng ủy xã Ia Dom tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thế, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Tuấn Toàn, Huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy, cùng về dự có các đồng chí trong ban chấp hành Đảng ủy xã, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị 

Tại Hội nghị đồng chí Bùi Thị Thanh Huệ cán bộ phụ trách tuyên giáo đã báo cáo kết quả triển khai việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong năm 2022, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; trên cơ sở đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm kịp thời cổ vũ, động viên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã.

Tại hội nghị đồng chí Vi Văn Hùng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy thay mặt Đảng ủy triển khai chuyên đề học tập năm 2023.