Hội nghị ký kết giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2024

Sáng 01/3, tại trụ sở UBMTTQVN huyện Ia H’Drai, Cụm thi đua số 2 UBMTTQVN tỉnh gồm các huyện: Sa Thầy, Kon Plông, Kon Rẫy, Ia H’Drai và thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị

Các đơn vị trong cụm đã tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng các khu dân cư, qua đó, mỗi đơn vị lựa chọn 01 khu dân cư để đăng ký thi đua thực hiện Cuộc vận động trong năm 2024, với 05 nội dung gồm: đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống tương thân tương ái; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp; chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Hội nghị ký kết giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2024Cụm thi đua số 2 ký kết giao ước thi đua năm 2024

Tại Hội nghị, UBMTTQVN các huyện, thành phố thuộc Cụm thi đua số 2 đã thông qua giao ước và tiến hành ký kết thi đua thực hiện Cuộc vận động năm 2024 với tinh thần quyết tâm cao nhất.

NGUỒN: Trang thông tin điện tử huyện Ia H’Drai