Hội nghị Đảng viên kết hợp với Hội nghị lần thứ 31 BCH Đảng bộ xã

Chiều ngày 28-6-2023, Đảng ủy xã Ia Dom tổ chức Hội nghị Đảng viên kết hợp với Hội nghị lần thứ 31 BCH Đảng bộ xã để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Chủ trì hội nghị gồm Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, HUV – Bí thư Đảng ủy; đồng chí Vi Văn Hùng – Phó bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, PBT – CT UBND xã.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN,  trưởng các ban ngành đoàn thể, cùng tất cả đảng viên các chi bộ, chi ủy trực thuộc Đảng ủy xã.

Đồng chí Vi Văn Hùng,  PBT Thường trực Đảng ủy thông qua các nội dung tại Hội nghị

Báo cáo đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023: Ban Chấp hành Đảng bộ xã thống nhất đánh những kết quả quan trọng, cụ thể:

– Tổng diện tích cây trồng trên địa bàn là 5.856,25 ha, đạt 94,34% kế hoạch năm, cây lâu năm: 5.811,3 ha (đạt 99,75% kế hoạch); Cây dược liệu 5,5 ha (đạt 23,91% kế hoạch). Tổng đàn gia súc là 2.203 con( ), đạt 99,55% kế hoạch năm; đàn gia cầm là 12.650 con, đạt 84,33% kế hoạch (trong đó: trâu 10 con, bò 950, lợn 945, dê 150, Hươu 90, nhím 20, dúi 38), gia cầm 12.120 con. Diện tích ao nuôi trồng 7,0 ha.

– Công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật và phòng cháy chữa cháy được tăng cường; công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng, khoáng sản đảm bảo thực hiện đúng quy định; xây dựng Nông thôn mới được thực hiện thường xuyên; các chế độ chính sách, lao động, việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác giáo dục đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch; công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn xã, phòng, chống dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết cũng như các dịch bệnh trên người thực hiện đúng theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Huyện; công tác văn hóa – thể thao, thông tin – truyền thông được duy trì thực hiện thường xuyên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được quan tâm triển khai và đảm bảo ổn định, an ninh biên giới được giữ vững; công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo được triển khai kịp thời; công tác Quân sự quốc phòng được duy trì trực thường xuyên, bảo đảm đủ số lượng và từng bước nâng cao chất lượng.

– Công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ. Kịp thời tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Duy trì thường xuyên nề nếp sinh hoạt định kỳ theo quy chế đã đề ra. Trong các cuộc họp, luôn nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình một cách trung thực, thẳng thắn và luôn giữ vững khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng chính trị trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy quán triệt các nội dung tại hội nghị

Tại Hội nghị đã nêu ra một số hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục đó là: Công tác triển khai viết lý lịch cho các quần chúng đã tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng còn chậm, sai nhiều. Các mô hình của Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của ĐBDTTS, làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” còn ở quy mô nhỏ, chưa tạo được sự lan tỏa rộng trong người dân; Công tác quản lý trật tự xây dựng có lúc còn chưa chặt chẽ; Chất lượng tham mưu xử lý, giải quyết công việc chuyên môn của một số cán bộ, công chức, đơn vị có lúc chưa cao, một số nhiệm vụ, chương trình công tác hoàn thành chậm tiến độ. Tỷ lệ kết nạp đảng trong 6 tháng đầu năm còn thấp.

Đ/c Nguyễn Hoài Nam, HUV, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu kết thúc Hội nghị

Ban Chấp hành Đảng bộ xã thống nhất với phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đồng thời cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ như:

– Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển, chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư và các nguồn vốn khác; Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh; làm tốt công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, quan tâm đến chính sách an sinh xã hội. Chủ động triển khai thực hiện tốt phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa lũ, nhất là việc chuẩn bị vật chất, phương tiện để ứng phó với thiên tai; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chỉ tiêu trồng rừng tập trung, trồng cây dược liệu, cây ăn quả đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2023. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng.

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, chi bộ và đảng viên và nhân dân.

– Tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Tăng cường phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và bảo vệ tốt đường biên, cột mốc biên giới quốc gia.