Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Ia H’Drai họp triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024

Sáng ngày 03/01, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Ia H’Drai đã tổ chức họp triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Đồng chí Võ Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã.

Quang cảnh hội nghị.

Theo chỉ tiêu tuyển quân của tỉnh năm 2024, huyện Ia H’Drai được tuyển chọn 13 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã phát lệnh đến 148 công dân, trong đó độ tuổi 17 có 36 công dân, độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ 112 công dân. Qua công tác sơ tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự đã miễn gọi nhập ngũ 02 công dân, tạm hoãn gọi nhập ngũ 55 công dân, phát lệnh gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự 44 công dân. Kết quả sức khoẻ có 20 công dân đủ điều kiện nhập ngũ. Đợt này, theo kế hoạch huyện Ia H’Drai có 08 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 05 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ có vai trò rất quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội, Công an, củng cố Quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Thực hiện tốt công tác này trực tiếp nâng cao chất lượng xây dựng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng thường trực Quân đội và Công an nhân dân, tạo nguồn lực dự bị động viên và góp phần xây dựng cơ sở chính trị cho địa phương.

Đồng chí Võ Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện phát biểu kết luận.

Để đảm bảo cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, đồng chí Võ Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đề nghị cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương các cấp từ huyện đến xã, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và pháp luật nhà nước đến người dân. Giao cho Cơ quan quân sự huyện làm trung tâm hiệp đồng, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện tốt quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo kế hoạch, đảm bảo chỉ tiêu trên giao. Công an huyện phân loại chất lượng về chính trị, đạo đức trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Trung tâm Văn hoá – Thể thao – Du lịch và Truyền thông phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, giáo dục pháp luật trên các kênh thông tin đại chúng. Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện thực hiện kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của mình giúp đỡ các xã trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã thực hiện tốt công tác quản lý công dân đủ điều kiện nhập ngũ năm 2024 ở tại địa phương và giao quân cho huyện đảm bảo chỉ tiêu, đúng thời gian, địa điểm quy định góp phần tổ chức tốt Lễ giao nhận quân, khơi dậy niềm tự hào của quân nhân và người dân trên địa bàn.

Nguồn: Trang thông tin điện tử huyện Ia H’Drai