Đảng ủy xã Ia Dom Trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đặng Văn Niên

Chiều 02/11, Đảng ủy xã Ia Dom tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đặng Văn Niên.

Dự buổi lễ có đồng chí A Khiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy; lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND, Mặt trận và các đoàn thể xã cùng toàn thể đảng viên Chi bộ 4 thuộc Đảng ủy xã Ia Dom.

Đồng chí A Khiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đặng Văn Niên

Tại buổi lễ, đồng chí A Khiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đặng Văn Niên, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ 4, Đảng ủy xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai.

Đồng chí A Khiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chúc mừng tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND A Khiên thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cá nhân đồng chí Đặng Văn Niên, đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu không ngừng của đồng chí mà còn là niềm tự hào của cá nhân, tổ chức Đảng, là niềm vinh dự của gia đình, dòng họ, của cả Đảng bộ và Nhân dân huyện Ia H’Drai.

Thay mặt Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, đồng chí đề nghị cá nhân đồng chí Đặng Văn Niên và toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng ủy xã Ia Dom tiếp tục phát huy và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của người đảng viên, có lập trường, quan điểm vững vàng, tuyệt đối tin tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chấp hành nghiêm cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh phản bác mạnh mẽ trước luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, thủ đoạn, tự diễn biến, tự chuyển hóa và cách thức chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch; tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; các nghị quyết, quy định của Trung ương, của cấp ủy Đảng các cấp.

Đối với cá nhân đồng chí Đặng Văn Niên phải luôn giữ vững nhân cách, phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống của một người đảng viên Đảng Cộng sản; làm tốt nhiệm vụ của người đảng viên trong mọi hoàn cảnh, dù khó khăn, thách thức để xứng đáng với lòng tin của đồng chí, đồng đội, của Đảng bộ, Chi bộ mà Nhân dân gửi gắm; luôn tích cực đấu tranh, phê bình, phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội và trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; thật sự là tấm gương tiêu biểu, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, cùng với Đảng bộ, Chi bộ xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia công tác quần chúng, vận động Nhân dân và gia đình giúp đỡ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong việc quản lý, giữ gìn, bảo vệ danh dự cao quý và sử dụng huy hiệu Đảng đúng quy định.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

NGUỒN: TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H’DRAI