Cuộc thi “tìm hiểu lịch sử đặc biệt quan hệ Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022

08-7-2022

Thực hiện Công văn số 1169-CV/BTGTU, ngày 01-7-2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “tìm hiểu lịch sử đặc biệt quan hệ Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; Kế hoạch triển khai tuyên truyền “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia” và “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022” của Sở Thông tin và Truyền thông.

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (05/9/1962 – 05/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1077 -18/7/2022), góp phần thiết thực thành công sự kiện “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào năm 2022”,

Ủy ban nhân dân xã thông báo nội dung Cuộc thi “tìm hiểu lịch sử đặc biệt quan hệ Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022 đến cán bộ, đảng viên; công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã biết, tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

Đối tượng dự thi: Tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài, không phân biệt quốc tịch, dân tộc, nghề nghiệp, tôn giáo. Độ tuổi dự thi: Từ đủ 14 tuổi trở lên tính đến thời điểm làm bài dự thi.

Hình thức dự thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các cơ quan báo chí phối hợp.

Thời gian: 12 tuần từ ngày 13/6/2022 đến ngày 05/9/2022.

Cách thức tham gia:

+ Cách 1: Truy cập vào phần mềm “Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022 tại địa chỉ vietlao.dangcongsan.vn;

+ Cách 2: Truy cập vào banner “Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022 trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (dangcongsan.vn), mạng xã hội VCNet (vcnet.vn) hoặc các cơ quan báo chí phối hợp để vào phần mềm Cuộc thi.

Tin: Ban biên tập trang thông tin điện tử xã Ia Dom.