Kế hoạch thực hiện Giai đoạn 2 Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ trên địa bàn xã Ia Dom.

THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số ký hiệu: 54/KH-UBND

Ngày ban hành: 13/4/2022

Người ký: Nguyễn Quý Quân

Trích yếu: Triển khai, thực hiện Giai đoạn 2 Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ trên địa bàn xã Ia Dom.

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân xã Ia Dom

File đính kèm: Tải file tại đây