chương trình công tác tuần 16

THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số ký hiệu: 23/CTr-UBND

Ngày ban hành: 19/4/2022

Người ký: Nguyễn Quý Quân

Trích yếu: chương trình công tác tuần 16

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân xã Ia Dom

File đính kèm: Tải file tại đây