CHI BỘ 2: SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2022

07-7-2022

Nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động của đảng viên trong công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Để các đảng viên trong Chi bộ hiểu được vị trí, vai trò của đảng viên trong xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh ngày 05/7/2022, Chi bộ 2 đã lồng ghép sinh hoạt chuyên đề quý II/2022 vào cuộc họp chi bộ thường kỳ tháng 7 với chuyên đề: Vận dụng Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về  tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân vào xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh” xây dựng thôn 2 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

 Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề gồm 09/12 đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ, chi bộ đã tạo điều kiện mời Mặt trận và các đoàn thể của thôn cùng tham dự thảo luận về chuyên đề lần này. Chi bộ 2 đã phân công Đảng viên Ngô Sỹ Tường, Lê Văn Cao, Trần Văn Hòa biên soạn chuyên đề sinh hoạt gồm các nội dung chính như: (1) Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; (2) Vận dụng Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về  tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân vào xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh”; (3) Xây dựng thôn 2 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Với hình thức sinh hoạt chuyên đề mới, nội dung phong phú đã thu hút sự chú ý theo dõi của các đảng viên, nội dung việc học tập đạt chất lượng, hiệu quả.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Theo Hồ Chí Minh, người cách mạng “yêu nước” là phải “thương dân”, “trung với nước” là phải “hiếu với dân” “nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng… Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Từ đó trong buổi sinh hoạt đã chỉ rõ việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh điều cần thiết phải thực hiện là tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân Muốn vậy, thì phải chịu khó nghe dân, gặp dân, hiểu dân, học dân, hỏi dân. Học hỏi dân để lãnh đạo dân, làm cho nhân dan hiểu rõ và cùng tay tay với đảng và chính quyền thôn chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Đảng viên tham gia thảo luận góp ý tại buổi sinh hoạt

Để Vận dụng Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về  tôn trọng nhân dvn, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân vào xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh” chi bộ đã thảo luận và đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là:

Một là,Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh.

Hai là,  Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng.

Ba là,  Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng chi bộ

Bốn là,  Lãnh đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh

Năm là,  Lãnh đạo tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Trong từng nhiệm vụ, giải pháp, chi bộ đã phân công từng đảng viên, bộ phận liên quan chủ trì tham mưu và thời gian thực hiện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Để thực hiện xây dựng thôn 2 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm  2022 tại buổi sinh hoạt chuyên đề chi bộ đã cùng thảo luận và đưa ra các nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thới gian tới như sau:

– Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ; quản lý, điều hành của quân dân chính thôn; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn thôn trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

– Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, khích lệ, cổ vũ Nhân dân tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới như: Tích cực lao động sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác, tham gia liên kết chuỗi giá trị,…

– Đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, nhằm phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nếp sống văn hóa ở nông thôn. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa các thiết chế văn hóa cơ sở nhằm phục vụ và đáp ứng tốt nhu cầu của Nhân dân.

– Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò tự quản, tính tích cực của Nhân dân tham gia đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Dẫu biết rằng, không ai có thể làm được như Bác, nhưng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì mỗi chúng ta ai cũng học được ở Bác, làm được theo Bác những điều tốt trong công việc hằng ngày của mỗi người. Sau buổi sinh hoạt, nhận thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ bản thân khi là một Đảng viên. Tự nhắc nhở bản thân phải luôn rèn luyện, học tập để không ngừng nâng cao sự hiểu biết và trình độ chính trị của bản thân; luôn phấn đấu làm tròn nhiệm vụ của mình.

Tin, ảnh: Ban biên tập trang thông tin điện tử xã Ia Dom