CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ XÃ IA DOM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở; là dịp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. 

Đảng bộ xã Ia Dom hiện có 77 đảng viên, sinh hoạt tại 08 chi bộ (trong đó có 05 chi bộ thôn; 01 chi bộ Quân sự; 01 chi bộ Công an, 01 chi bộ giáo dục  Y tế).

Từ ngày 02-10/6/2022, tất cả 8/8 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Ia Dom đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tại Đại hội các chi bộ đều đã thực hiện 2 nội dung quan trọng là: tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022, ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân khách quan, chủ quan, đúc rút bài học kinh nghiệm. Gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của chi bộ với kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp. Đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiểm điểm của chi ủy, bí thư đã thể hiện tinh thần phê bình và tự phê bình, đánh giá đúng mức kết quả hoạt động của chi ủy và trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là vai trò trách nhiệm của đồng chí Bí thư chi bộ. Đại hội các chi bộ cũng đã tập trung thảo luận, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025, đề ra các phương hướng, mục tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực phù hợp với đặc điểm, tình hình của chi bộ. Trọng tâm là việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh. Phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ Đại hội đã bầu Chi ủy; bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đối với Đại hội các Chi bộ quá trình diễn ra trang trọng, đảm bảo về mặt thời gian, an ninh trật tự, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Đại hội. Chất lượng báo cáo chính trị, tham luận của đảng viên đều đánh giá khách quan những mặt ưu, nhược điểm trong nhiệm kỳ qua, về kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết. Từ đó, Chi bộ định hướng được những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Với tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ và trách nhiệm cao của từng đảng viên, Đại hội Chi bộ cũng đã thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và kế hoạch của Đảng ủy đã đề ra. Đại hội đã biểu quyết, thống nhất thông qua các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 -2025 phù hợp với tình hình thực tế của chi bộ.

Chi ủy chi bộ 2 

Ngày 02-6-2022 Chi bộ 2 đã tổ chức Đại hội và là chi bộ được Đảng bộ xã Ia Dom chọn làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các chi bộ còn lại.  Đại hội diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình, quy chế bầu cử trong Đảng. Tại Đại hội đã bầu ra được Chi ủy khóa mới gồm 3 đồng chí và bầu đồng chí Hoàng Văn Đài giữ chức danh Bí thư chi bộ, đồng chí Đinh Trung Hiếu giữ chức danh Phó Bí thư chi bộ, đồng chí Lê Văn Cao Chi ủy viên.

Đại hội Chi bộ Công an 

Ngày 07-9-2022  Chi bộ Công an tổ chức Đại hội diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình, quy chế bầu cử trong Đảng. Tại Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Mạnh giữ chức danh Bí thư chi bộ.

Đại hội Chi bộ 3

Ngày 08-6-2022 Đại hội chi bộ 3 diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình, quy chế bầu cử trong Đảng. Tại Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Tuấn giữ chức danh Bí thư chi bộ.

Chi ủy Chi bộ Giáo dục – Y tế

Ngày 8-6-2022 Đại hội Chi bộ Giáo dục – Y tế diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình, quy chế bầu cử trong Đảng. Tại Đại hội đã bầu ra được Chi ủy khóa mới gồm 3 đồng chí và bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Linh giữ chức danh Bí thư chi bộ, đồng chí Đoàn Thị Lệ giữ chức danh Phó Bí thư chi bộ, đồng chí A Bum Chi ủy viên.

Đại hội chi bộ 5 

Ngày 08-6-2022 Đại hội chi bộ 5 diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình, quy chế bầu cử trong Đảng. Tại Đại hội đã bầu đồng chí Phạm Văn Hạnh giữ chức danh Bí thư chi bộ.

Đại hội chi bộ 1

Ngày 09-6-2022 Đại hội chi bộ 1 diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình, quy chế bầu cử trong Đảng. Tại Đại hội đã bầu đồng chí Lữ Văn Luận giữ chức danh Bí thư chi bộ.

Đại hội chi bộ 4

Ngày 10-6-2022 Đại hội chi bộ 4 diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình, quy chế bầu cử trong Đảng. Tại Đại hội đã bầu đồng chí Lù Văn Nghiệp giữ chức danh Bí thư chi bộ

Đại Đại hội Chi bộ Quân sự

Ngày 10-6-2022 Đại hội Chi bộ Quân sự diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình, quy chế bầu cử trong Đảng. Tại Đại hội đã bầu ra được Chi ủy khóa mới gồm 3 đồng chí và bầu đồng chí A Then giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Hoàng Văn Đạt Chi ủy viên. Căn cứ Quy định 49-QĐ/TW, ngày 22-12-2021 của Bộ chính trị thì đồng chí Nguyễn Tuấn Toàn, HUV, Bí thư Đảng ủy được chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ Quân sự.

Với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, 8/8 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Ia Dom đã hoàn thành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đảm bảo đúng quy trình, đúng Điều lệ Đảng, đúng quy chế bầu cử trong Đảng. Trong đó có 03/8 Chi bộ bầu Chi ủy và bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ; có 05/8 chi bộ có từ 9 Đảng viên trở xuống bầu Bí thư Chi bộ. Nhờ chủ động trong công tác quy hoạch, bồi dưỡng và tạo nguồn nhân lực nên nhìn chung cấp ủy khóa mới, các đồng chí Bí thư chi bộ, Phó Bí thư chi bộ của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Ia Dom đều bảo đảm chuyên môn nghiệp vụ, đủ sức gánh vác nhiệm vụ, góp phần cùng toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Toàn, HUV, Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Nguyễn Tuấn Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom cho biết: Để đảm bảo Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp, ngay từ đầu tháng 2/2022, Đảng bộ xã Ia Dom đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt công tác chuẩn bị về văn kiện, nhân sự, cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết. Các tổ chỉ đạo Đại hội thường xuyên cập nhật tình hình tại các chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những vướng mắc ngay tại cơ sở. Đặt ra các chỉ tiêu nhiệm kỳ mới sát với tình hình thực tế của địa phương. Lựa chọn những đồng chí có đủ uy tín, phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Đặc biệt, trong phát triển kinh tế, tích cực tuyên truyền đảng viên và nhân dân chuyển đổi tư duy từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ sang tập trung hàng hóa. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ xã vững mạnh.

Một số hình ảnh tại Đại hội các Chi bộ:

 

Tin, ảnh: Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Ia Dom