Biểu dương, tôn vinh người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chiều ngày 20/12, huyện Ia H’Drai tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2023.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí A Khiên, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban cùng với 33 người có uy tín trên địa bàn huyện.

Huyện Ia H’Drai có hơn 60% dân số là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Jrai, Ba Na, Thái, Mường, Tày, Nùng, Rơ Mâm…tổng số người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được UBND tỉnh phê duyệt là 33 người. Những năm qua, đa số người có uy tín đã phát huy được vai trò của mình, là cầu nối giữa đồng bào dân tộc thiểu số với các ban, ngành, đoàn thể, là cơ sở để thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, là kênh thông tin quan trọng góp phần tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động đồng bào nêu cao tinh thần cảnh giác, chống lại âm mưu của các thế lực thù địch, cung cấp thông tin có giá trị giúp cho Đảng, chính quyền địa phương nắm được tình hình nơi dân tộc cư trú. Người có uy tín là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn có vai trò và phạm vi ảnh hưởng đến cộng đồng cao hơn và thường xuyên hơn. Trong lao động sản xuất phát triển kinh tế, những người uy tín luôn đi đầu trong các cuộc vận động thực hiện ứng dụng khoa học trong sản xuất, xây dựng những mô hình kinh tế mới qua đó tuyên truyền và nhân rộng trong cộng đồng khu dân cư cùng thực hiện.

Tại hội nghị, những người có uy tín trên địa bàn huyện đã trình bày báo cáo tham luận về các nội dung thể hiện vai trò, vị trí người có uy tín đối với sự phát triển các mặt kinh tế – xã hội của huyện nhàvà thảo luận, bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng của người dân đồng bào dân tộc thiểu số trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Đồng chí A Khiên, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí A Khiên, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ người có uy tín đối với sự phiệp phát triển chung của huyện nhà. Đồng chí mong muốn đội ngũ người có uy tín tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo. Gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua, yêu nước đặc biệt là Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”. Nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái phép; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các hủ tục không phù hợp, mê tín dị đoan, xây dựng khu dân cư vững mạnh về chính trị, phát triển về kinh tế và đa dạng bản sắc văn hóa. Từ những kinh nghiệm, kết quả đã đạt được, đồng chí tin tưởng rằng trong thời gian tới, người uy tín trong huyện tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII đã đề ra.

Lãnh đạo huyện tặng giấy khen cho người có uy tín.

Lãnh đạo huyện tặng quà cho người uy tín bị ốm đau năm 2023.

Nhân dịp này, Uỷ ban nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 10 người có uy tín trên địa bàn huyện và thăm hỏi, tặng quà cho 09 người uy tín bị ốm đau trong năm 2023.

Nguồn: Trang thông tin điện tử huyện Ia H’Drai