Về việc góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Kính mời Nhân dân gửi ý kiến đóng góp:
– Qua email: dtvbpl@chinhphu.vn
– Hoặc qua đường link: chinhphu.vn/du-thao-vbqppl/du-thao-luat-dat-dai-sua-doi-5434

Văn bản Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) xin xem tại diễn đàn Xây dựng chính sách, pháp luật hoặc trong đường link góp ý nêu trên.