Quyết định

Trích yếu
Số Ký Hiệu
Ngày Ban Hành
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành
44/QĐ-UBND
29/01/2024
29/01/2024
Nguyễn Hữu Tháp
02/2024/QĐ-UBND
02/01/2024
02/01/2024
LÊ NGỌC TUẤN