Lịch công tác tuần 30 (Sửa đổi, bổ sung lần 1)

Xem văn bản tại đây.