Lịch công tác tuần 29 (sửa đổi, bổ sung lần 1)

Xem văn bản tại đây.