Lịch công tác Tuần 25 (bổ sung lần 1) Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ia Dom

Xem văn bản tại đây!