Giấy ủy quyền cho đồng chí Lê Đức Hùng-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trực, tiếp công dân thay Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trong ngày tiếp công dân định kỳ tháng 9 (ngày 22/9/2023)

Tải tập tin
Tải tập tin