V/v thông báo tổ chức các khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số trên nền tảng moocs của Bộ Thông tin và Truyền thông

Xem văn bản tại đây!