TUYÊN TRUYỀN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ IA DOM

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số trở thành yêu cầu tất yếu, khách quan, tạo động lực cho sự phát triển của các địa phương. Để kịp thời phù hợp với xu thế phát triển chung, Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Ia Dom đã ban hành các kế hoạch, chương trình về chuyển đổi số, thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị trong thực hiện chuyển đổi số trên ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Thực hiện Thông báo số 40/TB-BCĐ ngày 12/6/2023 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Ia Dom về việc tổ chức tuyên truyền chuyển đổi số quý II năm 2023. Từ ngày 19/6/2023 đến ngày 26/6/2023, các thành viên trong Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn đã tiến hành tuyên truyền các kế hoạch, nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn xã, tiến hành cài đặt tài khoản dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng VNeID cho người dân trên địa bàn.

 

 

Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền

Theo đó, các thành viên trong Ban chỉ đạo chuyển đổi số được chia theo đội hình, phụ trách từng thôn, đã hỗ trợ người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng ứng dụng VNeIDchuyển đổi, tích hợp căn cước công dân. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và cài đặt các ứng dụng trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến… Thông qua các buổi tuyên truyền đã giúp người dân nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, thuận tiện trong quá trình giao dịch các thủ tục hành chính.

Các thành viên Ban chỉ đạo tiến hành cài các tài khoản cho người dân

Tính đến ngày 26/6/2023, đã thực hiện cài đặt 425 tài khoản dịch vụ công trực tuyến và 850 tài khoản VNeID cho người dân. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã và các Tổ công nghệ số cộng đồng ở thôn – lực lượng nòng cốt, tiên phong trong công tác chuyển đổi số ở địa phương sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân hiệu quả, cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tất cả người dân đều hiểu và thấy được hiệu quả thiết thực mà chuyển đổi số mang lại, từ đó chung tay thực hiện với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương.