THÁNG 10. THÁNG TIÊU DÙNG SỐ

“Tháng 10. Tháng tiêu dùng số” là hoạt động do Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 và hướng tới lợi ích của người dân. Người dân được thụ hưởng những kết quả thiết thực mà chuyển đổi số mang lại.
“Tháng 10. Tháng tiêu dùng số” là hoạt động thường niên bắt đầu từ năm 2022 nằm trong chuỗi hoạt động của Tháng hành động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 hằng năm. Căn cứ chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”, các hoạt động trong “Tháng 10. Tháng tiêu dùng số” năm 2023 tập trung vào việc thúc đẩy tạo lập, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị phục vụ nhu cầu xã hội.

Các hoạt động của “Tháng 10. Tháng tiêu dùng số” năm nay bao gồm:

  1. Chính quyền nỗ lực cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
  2. Doanh nghiệp (không giới hạn doanh nghiệp trong và ngoài nước) nỗ lực đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh lên môi trường số; xây dựng nền tảng số phục vụ người dân; cung cấp sản phẩm, dịch vụ số phục vụ nhu cầu xã hội; có những chính sách ưu đãi thúc đẩy người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số.
  3. Tổ công nghệ số cộng đồng nỗ lực “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” kỹ năng sử dụng các dịch vụ trực tuyến, mua sắm trực tuyến, thanh toán trực tuyến và tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, rủi ro trên môi trường số.
  4. Người dân thụ hưởng những chính sách ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số.

“Tháng 10. Tháng tiêu dùng số” năm 2023 được diễn ra từ ngày 01/10 – 31/10/2023, cao điểm trong 10 ngày từ ngày 01/10 đến hết ngày 10/10/2023. Trong “Tháng 10. Tháng tiêu dùng số”, doanh nghiệp triển khai các chính sách ưu đãi tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ số và đăng tải, thông báo công khai trên các Trang/Cổng thông tin điện tử, các ứng dụng (apps) của doanh nghiệp để người dân biết, sử dụng.

Ghi nhận đến nay, “Tháng 10. Tháng tiêu dùng số” năm 2023 đã thu hút hơn 50 doanh nghiệp trong 09 lĩnh vực tham gia. Đặc biệt, có nhiều chương trình ưu đãi đã được doanh nghiệp triển khai hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia từ sớm, trước tháng 10/2023 và có các chương trình ưu đãi kéo dài dư âm của Ngày Chuyển đổi số quốc gia đến sau tháng 10/2023.

50 DOANH NGHIỆP TRONG 09 LĨNH VỰC THAM GIA THÁNG TIÊU DÙNG SỐ

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục nhận thông tin của các doanh nghiệp triển khai các chính sách ưu đãi tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ số năm 2023, đồng thời công khai, cập nhật thường xuyên danh sách chính sách ưu đãi tiêu dùng số của các doanh nghiệp gửi về tại Cổng thông tin điện tử Chuyển đổi số quốc gia https://dx.gov.vn và thông báo toàn dân.

Để thông báo cho mọi người dân được biết và thụ hưởng các chương trình ưu đãi trong “Tháng 10. Tháng tiêu dùng số”, các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện đưa tin, bài viết tuyên truyền như sau:

– Đối với các tin vắn: Đưa tin với nội dung “Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số. Chi tiết tại địa chỉ: https://dx.gov.vn (miễn cước data khi sử dụng)”. Thời gian đưa tin từ ngày 01/10/2023.

– Đối với các bài viết: Căn cứ chủ đề và các thông tin về Tháng hành động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và “Tháng 10. Tháng tiêu dùng số” năm 2023, các cơ quan báo chí chủ động xây dựng, biên tập các bài viết tuyên truyền.

Tải poster “Tháng 10. Tháng tiêu dùng số” tại địa chỉ: https://s.net.vn/EZXI

NGUỒN: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA