Quyết định về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn 2 xã Ia Dom

Tải tập tin