QUYẾT ĐỊNH ban hành bộ câu hỏi Hội thi tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2023, trên địa bàn xã Ia Dom

Tải tập tin