Kế hoạch Tổ chức hội thi tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn xã Ia Dom

Tải tập tin