Kế hoạch khắc phục khuyết điểm sau kiểm tra việc thực hiện công tác Chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2023

Xem văn bản tại đây!