HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã, ngày 29/6/2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023. Hội nghị nhằm kịp thời đánh giá kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo xã về tình hình thực hiện công tác chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm 2023. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, vai trò, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, huy động sự chung tay, vào cuộc của các ngành, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Vi Văn Hùng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Quý Quân – ĐUV, Phó chủ tịch UBND xã, Phó trưởng ban chỉ đạo; cùng toàn thể các đồng chí trong Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã và Tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết chuyển đổi số

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quý Quân – ĐUV, Phó chủ tịch UBND xã, Phó trưởng ban chỉ đạo đã thông qua Lời Kêu gọi toàn dân tham gia thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp và kích hoạt, sử dụng tài khoản Định danh điện tử của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum và báo cáo công tác chuyển đổi số 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, sát sao của chính quyền, sự đồng hành của Nhân dân trong xã, công tác chuyển đổi số đã đạt được những kết quả tích cực:

Đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã; các Tổ giúp việc để tham mưu các văn bản về chuyển đổi số; các Tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn để giúp UBND xã trong việc thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong thôn.

Ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản để triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, đồng thời chỉ đạo sát sao trong đổi mới công tác tuyên truyền, thực hiện các giải pháp chuyển đổi số gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.

Hạ tầng mạng được chuẩn hóa, đảm bảo an toàn thông tin tối thiểu, đáp ứng nhu cầu triển khai ứng dụng tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Các thiết bị để làm việc như máy tính; máy photo, máy in, máy scan… được đảm bảo phục vụ cho công việc. Các hệ thống thông tin của xã được trang bị các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng.

UBND xã tiếp tục vận động các công ty, các cửa hàng tạp hóa áp dụng thanh toán điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thanh toán không tiền mặt trên địa bàn xã. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất và người dân về chuyển đổi số, phát triển kinh tế, mua bán, phân phối hàng hóa dựa trên môi trường mạng.

Thông qua các buổi tuyên truyền, cài đặt các ứng dụng về chuyển đổi số tại quý I (từ ngày 14/3/2023 đến ngày 23/3/2023) và quý II (từ ngày 19/6/2023 đến ngày 26/6/2023), đồng thời hướng dẫn trực tiếp khi người dân đến làm thủ tục tại Ủy ban nhân dân xã, đến nay đã tiến hành cài đặt 425 tài khoản dịch vụ công trực tuyến và 850 tài khoản VNeID cho người dân.

Tại hội nghị, nhiều vấn đề vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện chuyển đổi số đã được các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã và Tổ công nghệ số cộng đồng nhìn nhận, đồng thời chỉ ra nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục, xử lý để việc thực hiện chuyển đổi số đạt kết quả tốt nhất. Cụ thể như: tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến thực hiện gửi hồ sơ, nhận kết quả trực tuyến còn thấp, nhận thức của người dân về chuyển đổi số chưa cao, một số thành viên trong tổ công nghệ số cộng đồng chưa nắm rõ và thành thạo về việc sử dụng các nền tảng số, dịch vụ số, công nghệ số; cơ sở vật chất để thực hiện chuyển đổi số chưa đồng bộ, các công cụ liên quan như điện thoại thông minh, máy tính, đường truyền, mạng chưa phổ cập đến 100% người dân…

.

Các đồng chí trao đổi ý kiến tại Hội nghị

Sau khi các thành viên trao đổi, đề xuất các giải pháp, kiến nghị để công tác chuyển đổi số tại địa phương được hoàn thiện hơn, đồng chí Vi Văn Hùng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã đã ghi nhận những kết quả đã đạt được, đồng thời nhận định chuyển đổi số là một quá trình lâu dài, cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị, yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa việc tuyên truyền, vận động người dân; rà soát lại hạ tầng phục vụ cho công tác chuyển đổi số, đề xuất kịp thời khi có khó khăn; phát huy trách nhiệm cá nhân, đặt ra các chỉ tiêu cho từng hội để thực hiện đồng thời khắc phục các hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Vi Văn Hùng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quý Quân – ĐUV, Phó chủ tịch UBND xã, Phó trưởng ban chỉ đạo đã nhấn mạnh sự phối hợp của toàn thể Ban chỉ đạo và Tổ công nghệ số cộng đồng để thực hiện các mục tiêu đã đề ra; Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về tầm quan trọng và các vấn đề cơ bản của chuyển đổi số. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng; đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội đối với công tác chuyển đổi số của địa phương. Trong 06 tháng cuối năm 2023 tiếp tục quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra về chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Quý Quân – ĐUV, Phó chủ tịch UBND xã, Phó trưởng ban chỉ đạo phát biểu kết luận tại Hội nghị