CHỦ ĐỀ NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10.10.2023

Ngày 21/6/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1080/QĐ-BTTTT quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, đã xác định chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm nay.

NGUỒN: Cổng thông tin điện tử chuyển đổi số quốc gia