Các hoạt động đề nghị các hội, hiệp hội, doanh nghiệp hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023

Nhằm lan tỏa tinh thần của Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10.10.2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các hội, hiệp hội, doanh nghiệp chủ động tham gia các hoạt động hưởng ứng; đồng thời chủ trì phát động các hoạt động chuyển đổi số đem lại lợi ích cho khách hàng và người dân.

 

NGUỒN: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA